Ngày 10.01: Được Chúa chạm đến

10/01/14 Thứ Sáu sau lễ Hiển Linh

Lc 5,12-16

Được Chúa chạm đến

Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo: “Tôi muốn anh hãy được sạch.” (Lc 16,13)

Ngày 10.01: Được Chúa chạm đến

Suy niệm: Vào thời chưa có thuốc ngừa và thuốc chữa bệnh phong, căn bệnh truyền nhiễm quái ác này quả thật là đáng sợ. Ai mắc phải căn bệnh này kể như đã tàn đời. Thân xác thì lở loét đau đớn, tinh thần thì bị cô đơn không ai dám tiếp xúc với mình. Nếu như mọi người đều tìm cách xa lánh, tránh tiếp xúc với người phong, thì ngược lại Đức Giêsu giơ tay đụng vào người bệnh. Làm như vậy, Đức Giêsu thể hiện sự liên đới với người bệnh, chữa cho anh lành sạch và phục hồi cho anh quyền sống trong tương quan với người khác, với đầy đủ phẩm giá là một người và là thành viên trọn vẹn trong cộng đồng nhân loại.

Mời Bạn: Trong mầu nhiệm Hiển Linh, Chúa tỏ mình ra cho chúng ta; điều đó có nghĩa là Ngài không phải là một Thiên Chúa ở xa cách con người mà là Emmanuen, là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”, là Đấng mà chúng ta có-thể-đụng-chạm-đến để được chữa lành. Phương thế để Chúa chạm đến chính là các bí tích mà cửa ngõ đầu tiên mở sẵn cho chúng ta là Bí tích Rửa Tội. Chúng ta trở thành người phong trước mặt Thiên Chúa khi chúng ta tìm cách xa lánh Ngài. Chúng ta cần để cho Chúa chạm đến để được chữa lành. Bạn còn ngần ngại chi mà chưa đến với Ngài?

Sống Lời Chúa: Thường xuyên lãnh nhận các bí tích nhất là Thánh Thể và Hoà Giải để luôn được Chúa chữa lành.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn đồng hành với con trên đường đời, nhưng nhiều lúc con chỉ thấy mình cô đơn và đau khổ như người mắc bệnh phong. Xin cho con biết để Chúa đụng chạm vào cuộc đời con và xin Chúa chữa lành con.

 

Trả lời