Ngày 02.01: Đấng mà tôi đã không biết

02/01/14 Thứ Năm đầu tháng trước lễ Hiển Linh

Th. Baxiliô Cả, Ghêgôriô Nadien, Gm, Ts HT       

Ga 1,19-28

Đấng mà tôi đã không biết

Ông Gioan trả lời: “Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết.” (Ga 1,26)

Ngày 02.01: Đấng mà tôi đã không biết

Suy niệm: Chính Gioan đã hai lần thú nhận chính ông cũng “đã không biết Người” (x. Ga 1,31.33) thế nên chẳng trách dân chúng không biết “có một Đấng đang ở giữa họ.” Thật ra không phải là không ai biết gì về con người Giêsu Nadarét mà còn biết rất rõ một Giêsu, con bác thợ mộc, sống giữa họ, cũng bình thường như họ, như bao người khác. Phần Gioan ắt hẳn cũng biết ít nhiều về Giêsu người bà con với mình, nhất là biết những sự kiện lạ lùng về việc sinh ra của Người. Thế nhưng vẫn còn đó bức màn mầu nhiệm vượt quá trí hiểu của con người. Đứng trước mầu nhiệm Giêsu, Gioan khiêm tốn nhìn nhận giới hạn nhân loại của mình. Chính nhờ thế, Gioan lại có thể chứng thực cho toàn dân biết “Đấng mà họ không biết”, nhờ ơn mạc khải của Đấng đã sai ông đi làm phép rửa trong nước: “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần” (Ga 1,33).

Mời Bạn: Có người thẳng thừng từ khước Thiên Chúa và mầu nhiệm của Ngài. Có những người khác tiếp cận mầu nhiệm theo lối “người trần mắt thịt”. Lúc này, lúc khác chúng ta đều có thể thuộc vào một trong hai loại đó, và do đó chúng ta đã không thể nhận ra “Đấng Emmanuen, Thiên Chúa ở giữa chúng ta.” Cần có lòng khiêm tốn của Gioan để có thể thấy Chúa đang ở giữa chúng ta, ở trong anh chị em của mình.

Sống Lời Chúa: Làm một việc bác ái phục vụ một người anh em bé nhỏ với niềm xác tín mình đang phục vụ Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Hài Nhi, xin giúp con nhận ra và phục vụ Chúa nơi những người anh em bé nhỏ, nghèo hèn.

Trả lời