Clips: Lạnh

 

Clips: Lạnh

 

 

Bạn thân mến, khi thói ích kỉ trở thành lối sống của con người thì tinh thần hy sinh vì cộng đồng,

tình thương yêu đồng loại, sự sẻ chia với mọi người chỉ còn là những giá trị lạc lõng.

Giá trị cá nhân, nếu thiếu sự gắn kết với giá trị cộng đồng, sẽ chỉ là hiện thân của một lối sống ích kỉ!

[youtube]-6ltRS-Voc0[/youtube]

 

 Clips: Lạnh

 Hơi ấm giá đình

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời