Clips : Người con vâng lời

 

 

Clips : Người con vâng lời

 

Clips : Người con vâng lời

 

Nhân Chúa nhật 26a, xin gửi đến cộng đoàn Clips Dụ ngôn : Người con vâng lời (Mt 21,28-32).

Nhạc và lời : “Hai người con khác nhau” của nhạc sĩ Nguyễn Bách,
Thể hiện : Hoàng Nam, Ngọc Ny
và ca đoàn Suối Việt.

Hình ảnh mượn từ www.40giayloichua.net.

 

[youtube]8G9ZEv1OSAg[/youtube]

 

Trả lời