Đền Thờ Mới

Ngôi Đền Thờ Mới

Hưng Thịnh,OP

Đền Thờ Mới

“Hãy phá đền thờ này đi”.

Đức Kitô đã nói như thế.

Giật sập đền thờ quả là táo bạo.
Nếu ngôi đền thờ đã biến chất thánh thiêng thành phàm tục.
Nếu nơi gặp gỡ Thiên Chúa chỉ có bụi trần.
Nếu bước chân xiêu vẹo lên đền thờ vẫn đang cày ải bầm dập tâm linh

“Ta đã chán ngấy lễ thiêu mỡ béo thịt thơm (Isaia).
Ta chẳng thèm nghe tiếng đàn tỳ bà lễ hội của các ngươi (Amos)” …

… Cho dù đền thờ ấy có nguy nga diễm lệ,
sẽ có ngày chẳng còn hòn đá nào trên hòn đá nào.

“ Nếu các ngươi phá đền thờ này đi … “
Đã có một ngôi đền thờ bị giật sập như thế.
Đó là thân thể Đức Kitô.
Đức Kitô miệt mài dong duổi xây dựng ngôi đền thờ đường phố, giữa dòng đời.
Những mảnh đời vỡ vụn, Ngài gom góp lại, chắt chiu xây dựng.
Viên gạch dân ngoại Samari. Vôi vữa phụ nữ ngoại tình. Lạc loài Giakêu …

Hãy đến với tôi .
Tội lỗi được thứ tha. Gương vỡ lại lành.
Hai ba người họp lại đi, có tôi ở giữa bạn. Sống chết với bạn.
Tôi là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.

Chỉ trong ba ngày.
Biến cố Phục Sinh vo tròn ý nghĩa.
Ánh sáng Phục Sinh soi rọi đến tất cả các ngôi đền thờ mới.
Đền thờ đích thật của Thiên Chúa là Đức Kitô, là những con người.
Thờ phượng Người trong Tinh Thần, trong Chân lý.
Anh Em là thân mình Đức Kitô.

“Hãy phá đền thờ này đi … “
Thiên Chúa không bị nhốt kín trong gạch đá.
Đền thờ Thiên Chúa chính là Anh Em.
Mùa Chay 2009.

Trả lời