Video: HĐMV tuyên thệ nhiệm khóa 2016 – 2020

 

Video: HĐMV tuyên thệ nhiệm khóa 2016 - 2020Vâng theo chỉ đạo của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, để có sự thống nhất trong toàn Giáo Phận, tất cả các Hội Đồng Mục Vụ và các đoàn thể trong các giáo xứ đều sinh hoạt và hoạt động theo nhiệm kỳ mới 2016 – 2020. Hòa cùng niềm vui của Hội Thánh kỷ niệm biến cố lịch sử trọng đại của nhân loại: Thiên sứ Gap-ri-en truyền tin cho Đức trinh Nữ Maria; Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ Thánh Đa Minh cũng chính thức ra mắt, tuyên thệ và nhận nhiệm vụ nhiệm kỳ mới 2016 – 2020 trong thánh lễ trọng thể đồng tế tại thánh đường giáo xứ lúc 17g30 ngày thứ hai 04/4/2016. Thánh lễ do cha bề trên chánh xứ Giuse Lưu Công Chỉnh, OP.  chủ sự. Hiệp thông trong thánh lễ có quý cha, quý thầy trong tu viện Alberto, cùng quý tu sĩ nam nữ, và đông đảo cộng đoàn dân Chúa sốt sắng tham dự (trích Bản tin).