Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Hiệp Thông / Video: Để Lời được lớn lên: Chúa nhật III B

Video: Để Lời được lớn lên: Chúa nhật III B

 

Thực hiện: Ban Truyền Thông Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Tin mừng theo thánh Máccô (Mc 1,14-20)

Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói : “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”

Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Simôn với người anh là ông Anrê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ : “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Giacôbê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.

 Năm 2018: Ts. De Sales Lê Văn La Vinh

Năm 2015:  Ts Phanxicô Nguyễn Minh Nhật, OP