Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM B / GIẢNG LỄ 2015 / Nghe giảng lễ thánh Phêrô và Phaolô (2009 – 2019)

Nghe giảng lễ thánh Phêrô và Phaolô (2009 – 2019)

 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (16, 13-19)

Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.”

Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? “

Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.”

Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.

Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.

Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”

Năm 2019

Lễ 17g30: Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam Bổn mạng Ban Tông đồ Giáo xứ

Năm 2018

Lễ 17g30:

Lm. FX. Đào Trung Hiệu [Download]
Bổn mạng Ban Tông đồ Giáo xứ

Năm 2017

Lễ 5g00:

Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng [Download]

Lễ 6g00:

Lm Giuse Trần Hưng Đạo [Download]

Lễ 17g30:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Năm 2016

Lễ 17g30 chiều thứ Bảy:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 5g00:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

Lễ 5g45:

Lm Vinh sơn Nguyễn Thành Tín [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Năm 2015

Lễ Vọng 1:

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường [Download]

Lễ vọng 2

Lm Giuse Trần Văn Việt [Download]

Lễ Vọng 3:

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng [Download]

Lễ 5g00:

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 5g45:

Lm Giuse Trần Văn Việt [Download]

Lễ 17g30:

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]

Năm 2014

Lễ 17g30 thứ Bảy:

Lm Gioan B. Trần Anh Long [Download]

Lễ 5g00:

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Lễ 6g15:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 7g30:

Lm Môrít Lục Vĩnh Phố [Download]

Lễ 17g30:

Lm Giuse Trần Hưng Đạo [Download]

Lễ 19g00:

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Năm 2013

Lễ 5g00:

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 17g30:

Lm. Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]
(lễ Bổn mạng Nhóm Tông đồ)

Năm 2012

Lễ 5g00:

Lm. Biển Đức Vương Thuật [Download]

Lễ 17g30:

Lm. Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]
(lễ Bổn mạng Nhóm Tông đồ)

 

Năm 2011 :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Năm 2009 :

Lm Vinh sơn Phạm Xuân Hưng [Download]