Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM A / GIẢNG LỄ 2014 / Nghe giảng Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa năm A (2011 – 2020)

Nghe giảng Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa năm A (2011 – 2020)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 3,13-17)

Bấy giờ, Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình.

Nhưng ông một mực can Người và nói : “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi !”

Nhưng Đức Giê-su trả lời : “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.” Bấy giờ ông Gio-an mới chiều theo ý Người.

Khi Đức Giê-su chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Và có tiếng từ trời phán : “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.”

Năm 2020

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 7g30: Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Lễ 17g30: Lm Gioan B. Lê Hoàng Huynh

Lễ 19g00: Lm Phêrô Lâm Phước Hùng

Năm 2017

Lễ 5g00:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Năm 2014

Lễ 05 giờ :

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt [Download]

Lễ 06g15 :

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 07g30 :

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Năm 2011

Lễ 17g30 thứ bảy (Rửa tội tân tòng)

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 05 giờ :

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao [Download]

Lễ 06g15 :

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Biển Đức Vương Thuật [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]