Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM A / GIẢNG LỄ 2011 / Nghe giảng Lễ các Tổng lãnh Thiên thần 2009 – 2018

Nghe giảng Lễ các Tổng lãnh Thiên thần 2009 – 2018

 

Tin mừng theo thánh Gioan (Ga 1,47-51)

 Đức Giêsu thấy ông Nathanaen tiến về phía mình, liền nói về ông rằng : “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.”

Ông Nathanaen hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” Đức Giêsu trả lời : “Trước khi Philípphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” Ông Nathanaen nói : “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en !”

Đức Giêsu đáp : “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin ! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” Người lại nói : “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”

 

Năm 2018

Lễ 5g45:

Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín [Download]

Năm 2017

+ Lễ 5g00:

Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín [Download]

+ Lễ 17g30:

Bổn mạng Lễ sinh: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

Năm 2016

+ Lễ 5g00:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

+ Lễ 5g45:

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam [Download]

+ Lễ 17g30: Bổn mạng Lễ sinh:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

Năm 2015

+ Lễ 5g00:

Lm Môrít Lục Vĩnh Phố [Download]

+ Lễ 6g15:

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh [Download]

+ Lễ 17g30:

Lm Phao lô Nguyễn Hải Đăng [Download]

Năm 2014:

+
Pt Giuse Nguyễn Văn Dũng [Download]

+
Pt Phaolô Nguyễn Hải Đăng [Download]

Năm 2013: 

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]

Năm 2011:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Năm 2010:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Năm 2009:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]