Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM C / GIẢNG LỄ 2013 / Nghe giảng Chúa nhật I Mùa Chay C (2010 – 2019)

Nghe giảng Chúa nhật I Mùa Chay C (2010 – 2019)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 4,1-13)

Đức Giêsu được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về. Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói. Bấy giờ, quỷ nói với Người : “Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hoá bánh đi !” Nhưng Đức Giêsu đáp lại : “Đã có lời chép rằng : Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh.”

Sau đó, quỷ đem Đức Giêsu lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ. Rồi nó nói với Người : “Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tuỳ ý. Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông.” Đức Giêsu đáp lại : “Đã có lời chép rằng : Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.”

Quỷ lại đem Đức Giêsu đến Giê-ru-sa-lem và đặt Người trên nóc Đền Thờ, rồi nói với Người : “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi ! Vì đã có lời chép rằng : Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn. Lại còn chép rằng : Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.” Bấy giờ Đức Giêsu đáp lại : “Đã có lời rằng : Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.” Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ.

Năm 2019

Lễ 6g15: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 7g30: Lm Phêrô Lâm Phước Hùng

Lễ 16g00: Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lễ 17g30: Lm Phanxicô X. Đào Trung hiệu

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2016

Lễ 17g30 thứ Bảy:

Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín [Download]

Lễ 6g15:

Lm Biển Đức Vương Thuật [Download]

Lễ 16g00:

Lm Môrít Lục Vĩnh Phố [Download]

Lễ 17g30:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 19g00:

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Năm 2013

Lễ 5 giờ :

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao [Download]

Lễ 6g15:

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Năm 2010

Lễ 17g30 thứ bảy :

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn [Download]

Lễ 5 giờ :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 6g15:

Lm Giuse Đinh Trọng Chính [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Giuse Trần Bình Tiên [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]