Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / NĂM A / GIẢNG LỄ 2011 / Nghe giảng Chúa nhật 26 năm A (2011-2014)

Nghe giảng Chúa nhật 26 năm A (2011-2014)

 

Tin mừng theo thánh Mathêu (Mt 21,28-32)

Khi ấy Đức Giêsu nói với các Thượng tế và đầu mục rằng :

“Các ông nghĩ sao : Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.” Nó đáp : “Con không muốn đâu !” Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp : “Thưa ngài, con đây !” nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha ?” Họ trả lời : “Người thứ nhất.”

Đức Giêsu nói với họ : “Tôi bảo thật các ông : những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy ; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy.”

Ngày 28.9.2014

Lễ 17g30 thứ bảy :

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường [Download]

Lễ 05 giờ :

Lm Giuse Trần Hưng Đạo [Download]

Lễ 06g15:

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Lễ 07g30:

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Giuse Trần Văn Việt [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Ngày 25.9.2011

Lễ 17g30 thứ bảy :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 05 giờ :

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng [Download]