Home / Thông tin / Dòng Đa Minh với hồng ân Tuyên Khấn

Dòng Đa Minh với hồng ân Tuyên Khấn

.
Dòng Đa Minh với hồng ân Tuyên Khấn

Với dòng Đaminh, ngày 15.08 là ngày lịch sử, quen gọi là “Lễ hiện xuống của Dòng”, vì vào ngày 15.08 năm 1217, thánh Đaminh đã phái 16 anh em tiên khởi đến các thành phố lớn của Âu Châu, để học hỏi, rao giảng và lập cộng đoàn. Chính vì thế nhiều anh em Đaminh Việt Nam tuyên khấn trong những ngày này.

Nối tiếp với hồng ân 19 tân linh mục ngày 04.08, năm nay Tỉnh dòng Đaminh Việt Nam đón nhận niềm vui với 16 anh em lãnh tu phục bước vào nhà tập, 16 tu sĩ khấn lần đầu và 17 tu sĩ tuyên khấn trọng thể.Cha giám tỉnh và 16 tân khấn sinh

Thánh lễ tuyên khấn lần đầu đã diễn ra vào lúc 6g sáng ngày 14.08, tại tu viện thánh Martinô – Hố Nai, dưới sự chủ tọa của cha Giám tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình, khỏang 60 linh mục đồng tế, cùng với gia đình, thân nhân các khấn sinh, và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Sau phần Phụng Vụ Lời Chúa, từng anh em đến đặt tay mình trong lòng bàn tay cha Giám Tỉnh, đọc với lời tuyên khấn vâng lời Thiên Chúa, Đức Mẹ, Thánh Đaminh và Bề trên, thay mặt cha Bề trên Tổng Quyền Dòng.

*

Vào lúc 10g sáng cùng ngày tại nhà nguyện của tu viện Mactinô, dòng Đa Minh, cha giám tỉnh tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam đã đón nhận và trao tu phục cho 16 anh em bước vào năm tập.

Sau khi cử hành nghi thức phụng vụ Lời Chúa thật trang nghiêm, 16 anh em đã nằm phủ phục để xin lòng thương xót Chúa và tỉnh dòng đón nhận anh em. Cha giám tỉnh Giuse đã trao tu phục cho anh em mặc trong năm tập. Sau đó, các anh em dòng đang hiện diện, từng người một đến ôm hôn các em tập sinh với ý nghĩa vui mừng đón nhận các em vào dòng để cùng đi chung với nhau một hành trình ơn gọi, trên một chuyến đò Đa Minh.Cha giám đốc thỉnh viện và 16 tân tập sinh

Sau 2 năm tìm hiểu tại thỉnh viện Tam Hà, hôm nay 16 anh em chính thức chuyển sang một bước ngoặc mới tại tập viện Mactinô, Hố Nai. 16 anh em đã chuyển đổi bộ áo đời là áo sơ-mi trắng và quần tây bằng bộ áo dòng Đa Minh với hai màu đen trắng. Màu đen của hy sinh từ bỏ, và màu trắng là mầu tổng hợp của mọi mầu sác, cũng là màu tinh tuyền, màu sáng tỏ của chân lý. Bộ áo dòng này mang ý nghĩa phục vụ cho chân lý.

*

Gò Vấp : Trong nắng sớm ngày 15/08, vào lúc 8g sáng thánh lễ khấn trọng thể đã diễn ra tại nguyện đường giáo xứ thuộc tu viện Mân Côi, Gò Vấp dòng Đa Minh.

Dẫn đầu đoàn rước là 17 tân khấn sinh với khoảng 100 linh mục đồng tế. Cha Giám tỉnh tỉnh dòng Đa Minh đã chủ sự thánh lễ và nhận lời tuyên khấn của 17 anh em.

Lần khấn trọng thể này làm nổi bật lên ý nghĩa : từ nay, 17 anh em khước từ thế gian để vĩnh viễn thuộc trọn vẹn về Chúa và hội dòng Đa Minh. Những anh em này khấn vâng phục cho tới chết, giữ khiết tịnh trọn vẹn và thanh bần vui tươi. Các anh em sẽ dấn thân trọn vẹn cho việc học hành truy tìm chân lý, phục vụ cho sự thật và sự thiện.

16 anh em lãnh nhận tu phục, 16 anh em tuyên khấn lần đầu và 17 anh em tuyên khấn trọn đời lần này là những chàng thanh niên với tuổi đời còn ươm nhiều mộng ước. Họ đã có bằng đại học về khoa học tự nhiên và xã hội. Nhiều người đã có ngành nghề trong xã hội và tương lai của họ vẫn đang mở rộng giữa “thế gian”, nhưng giờ đây họ đã chọn nghe theo tiếng Chúa kêu mời để phục vụ Chúa và nhân loại theo linh đạo của Dòng.Cha Giám Sư với 17 anh em khấn trọn đời

Trong số những tu sĩ khấn trọn đời có thầy Giuse Nguyễn Quang Hương từng làm việc tại tu viện thánh Anbêtô. Trong số 16 tu sĩ mới tuyên khấn, có ba thày sẽ về học và hoạt động tại giáo xứ Đaminh, đó là các thày Phêrô Nguyễn Văn Sơn, Đaminh Phạm Thanh Cao và Phêrô Mai Viết Độ.

Xin hiệp thông với Tỉnh Dòng trong lời tạ ơn Chúa, và xin cầu chúc các anh em khấn sinh, đi trọn con đường dâng hiến mình đã chọn.

NTĐ.