Home / Thông tin / Chào mừng các anh chị em Tân Tòng

Chào mừng các anh chị em Tân Tòng


Giáo xứ Đaminh Bachuông


Năm mươi mốt anh chị em

lãnh nhận các bí tích khai tâm


WBC – Thánh lễ tạ ơn và nghi thức trao ban bí tích Thánh Tẩy cho 43 anh chị em Tân Tòng và 08 anh chị em lãnh nhận bí tích Thêm Sức được cử hành vào lễ vọng kính Chúa Ba Ngôi, hồi 17g30 thứ Bảy, ngày 02.06.2012 do cha Bề trên chánh xứ chủ tế cùng với cha Đaminh Trinh Quang và cha Biển đức Vương Thuật, giám đốc Trung tâm mục vụ giáo xứ đồng tế.Nghi thức tiếp nhận

Đón nhận “ơn đức tin” đúng vào ngày lễ kính nhớ mầu nhiệm cốt lõi của Kitô giáo quả là điều đáng nhớ đối với các thụ nhân hôm nay. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm mà nếu không tin không thể là người Công giáo. Và đã tin thì người đó luôn sống hiệp thông yêu thương chia sẻ trong cộng đoàn như Cộng Đoàn Ba Ngôi. Đây cũng là niềm vui cha chủ tế chia sẻ và mời gọi anh chị em sống trong đời mình.
Sống như thế là một đời sống yêu thương gặp gỡ như anh chị em hôm nay đã gặp gỡ chính Đức Kitô, gặp gỡ Một Thiên Chúa nhưng Ba Ngôi. Niềm vui ấy được tiếp thêm sức mạnh cho anh chị em gia nhập và gặp gỡ cộng đoàn, đồng thời cộng đoàn cũng gặp gỡ anh chị em.
Niềm vui thêm lớn khi thành phần lãnh nhận lần này có thêm 13 thành viên đến từ cơ sở bác ái Vĩnh Lộc thuộc dòng Dòng Đaminh, trong đó có hai bác đã cao niên. Niềm vui gặp Chúa không có giới hạn, không giới hạn tuổi tác và Thiên Chúa không loại trừ một ai. Niềm vui rạng rỡ trên gương mặt tất cả những người lãnh nhận bí tích hôm nay cùng với thân nhân và cộng đoàn, tột cộng đoàn hiệp thông trong tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi.
Thánh lễ kết thúc hồi 18g30. Ngay sau đó, anh chị em vào liên hoan nhẹ với phần bánh ngọt và nhận lãnh sổ gia đình Công Giáo. Cầu chúc anh chị em luôn vui sống trong đức tin và trong tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi.

Dom. Thanh Cao OP.

Click xem hình lớn

xem thêm hình ảnh