Home / THẦN HỌC ONLINE

THẦN HỌC ONLINE

TH online 28: Bữa ăn tự nhiên – bữa ăn tôn giáo

altChúng ta khởi đi từ mặc khải tự nhiên của loài người, tức là từ một khía cạnh thực tế của cuộc sống, của nền văn hoá để thấy rằng thánh lễ hay những dấu chỉ chúng ta cử hành mang lại ơn cứu độ không phải là sản phẩm, là sáng kiến của con người, càng không phải là sự ngẫu hứng của Thiên Chúa

Read More »

TH online 27: Thừa tác viên và thụ nhân của BTTS

Trong lịch sử, khi nói về thừa tác viên của bí tích Thêm Sức, đã có những lập trường trái nghịch nhau. Có người cho rằng truyền thống của Giáo hội Công giáo dành riêng cho giám mục quyền cử hành bí tích Thêm Sức là điều không đúng

Read More »

TH online 26: Ý nghĩa lịch sử và hiệu quả của BTTS

 Một số tác phẩm thuộc thế kỷ IV cũng nhắc tới việc xức dầu sau Thánh Tẩy, nhưng một số tài liệu khác lại chẳng nói gì cả. Thánh Gioan Chrysostom, sinh trưởng tại Antiôkia và sau này làm giám mục tại Constantinôpôli, cũng mô tả nghi lễ gia nhập đạo chỉ gồm việc xức dầu trước Thánh Tẩy thôi.

Read More »

TH online 25: BTTS trong GH Đông & Tây Phương

Một số tác phẩm thuộc thế kỷ IV cũng nhắc tới việc xức dầu sau Thánh Tẩy, nhưng một số tài liệu khác lại chẳng nói gì cả. Thánh Gioan Chrysostom, sinh trưởng tại Antiôkia và sau này làm giám mục tại Constantinôpôli, cũng mô tả nghi lễ gia nhập đạo chỉ gồm việc xức dầu trước Thánh Tẩy thôi.

Read More »

TH online 24: Mối tương quan giữa BTRT và BTTS

 Như đã nói trong phần dẫn nhập, thời Giáo hội sơ khai, không dễ dàng phân biệt bí tích Rửa Tội và bí tích Thêm Sức như hai bí tích tách biệt. Trong giai đoạn này, Thêm Sức là một phần trong lễ nghi Thánh Tẩy. Với thời gian, hai bí tích này được cử hành tách biệt nhau, nhưng có mối tương quan rất đặc biệt.

Read More »

TH online 23: BT Thêm Sức trong chương trình cứu độ

Nhiều đoạn Kinh thánh cho chúng ta những chứng từ quan trọng về ân huệ của Thánh Thần được thông ban cho các tín hữu. Chúa Giêsu hứa ban Chúa Thánh Thần cho các Tông đồ: "Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.”

Read More »

TH online 22: Thừa tác viên và thụ nhân của BTRT

Thừa tác viên thông thường của bí tích Thánh Tẩy là giáo sĩ (giám mục, linh mục và phó tế). Khi thừa tác viên thông thường vắng mặt hoặc bị ngăn trở thì giáo lý viên hay người khác, được vị thường quyền sở tại ủy thác thi hành nhiệm vụ này.

Read More »

TH online 21: Việc Rửa tội cho trẻ em

Theo nguyên tắc chung, bất cứ ai còn sống chưa lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy đều có thể xin lãnh nhận bí tích này. Tuy nhiên, trong việc mục vụ chúng ta cần phải phân biệt: Trẻ em thuộc gia đình Công giáo: cha mẹ có trách nhiệm phải lo cho con cái được lãnh bí tích Thánh Tẩy càng sớm càng tốt.

Read More »

TH online 20: Những hình thức khác nhau của BTRT

Việc suy tư thần học thời nay phải được đặt vào trong bối cảnh đối thoại đại kết và đối thoại liên tôn. Giáo hội xác tín rằng bí tích Thánh Tẩy, theo lệnh truyền của Đức Kitô, luôn cần thiết cho ơn cứu độ; tuy nhiên không phải vì thế mà Giáo hội đóng khung ơn cứu độ của Chúa vào việc cử hành bí tích.

Read More »

TH online 19: Sự cần thiết của Bí tích Thánh Tẩy

Ơn cứu độ đến từ Đức Giêsu, đặc biệt qua cuộc khổ nạn và phục sinh của Người; do vậy, Hội thánh không ngừng rao giảng và cử hành bí tích Thánh Tẩy trong mầu nhiệm Vượt qua của Con Thiên Chúa làm người. Hội thánh xác tín rằng Thiên Chúa yêu thương và cứu độ mọi người, Thiên Chúa không tự nhốt mình trong các bí tích

Read More »