Home / THẦN HỌC ONLINE

THẦN HỌC ONLINE

TH online 49: Ba cấp bậc Thánh chức trong HT

Chúng ta có thể tìm hiểu chức tư tế bắt đầu từ thời Tổ phụ Abraham. Thời đó, chưa có đền thờ, cũng chẳng có tư tế chuyên biệt để thờ phượng Đức Chúa.

Read More »

TH online 48: Đức Giêsu là Thượng Tế, Ngôn Sứ và Vương Đế

Chúng ta có thể tìm hiểu chức tư tế bắt đầu từ thời Tổ phụ Abraham. Thời đó, chưa có đền thờ, cũng chẳng có tư tế chuyên biệt để thờ phượng Đức Chúa.

Read More »

TH online 47: Tác vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế thời Cựu Ước

Chúng ta có thể tìm hiểu chức tư tế bắt đầu từ thời Tổ phụ Abraham. Thời đó, chưa có đền thờ, cũng chẳng có tư tế chuyên biệt để thờ phượng Đức Chúa.

Read More »

TH online 46: Nghi thức và công hiệu của BTXDBN

Nghi thức cốt yếu của bí tích là xức dầu thánh trên trán và hai lòng bàn tay bệnh nhân, cùng với lời đọc: “Nhờ việc xức dầu thánh này và nhờ lòng từ bi của Chúa,...

Read More »

TH online 45: TTV và thụ nhân của BTXDBN

Chỉ có các giám mục và linh mục mới có thể ban bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân cách hữu hiệu; các phó tế, tu sĩ nam nữ và giáo dân thì không có năng quyền để cử hành bí tích này.

Read More »

TH online 44: Lịch sử của Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân

Giáo lý HTCG số 1511 dạy rằng bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân được chính Đức Giêsu thiết lập, như một bí tích thực sự và đúng nghĩa của Giao ước mới

Read More »

TH online 43: Thừa tác viên của Bí tích Hòa Giải

Theo GLHTCG số 1465chúng ta có thể nói rằng các linh mục là "dấu chỉ" của bí tích này, bởi vì các linh mục tượng trưng và là khí cụ của tình thương Thiên Chúa đối với tội nhân

Read More »

TH online 42: Những hình thức cử hành BTHG

Linh mục hãy đón tiếp hối nhân với tình huynh đệ; nên nhớ đây là một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, dấu chỉ của Cha nhân từ đón tiếp người con tội lỗi trở về.

Read More »

TH online 41: Làm gì để đón nhận hiệu quả BTHG?

Con người chẳng có thể đền bù cân xứng những gì mình đã xúc phạm đến Chúa, đến Hội thánh và tha nhân; chính Đức Giêsu, nhờ công nghiệp cái chết và sự phục sinh của Người, đã đền thay cho chúng ta. 

Read More »

TH online 40: Những hình thức ăn năn tội và XT

Xưng tội cần phải toàn vẹn nghĩa là phải xưng tất cả và từng tội trọng mà hối nhân nhớ được, cùng với các trạng huống có thể làm thay đổi mức độ của tội.

Read More »