Danh sách theo mẫu tự 

 

THÁNG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12Thày là Đường,
là Sự Thật và là Sự Sống.
(Ga 14, 5-6)


"Quả thực, khi ngắm nh́n đời sống của những người đă trung thành bước theo Chúa Kitô, chúng ta khám phá ra một lư do mới thúc đẩy chúng ta t́m kiếm Thành Thánh tương lai (x. Dt 13,14 và 10,11).

Đồng thời chúng ta cũng biết con đường chắc chắn giúp chúng ta đạt đến sự kết hiệp hoàn toàn với Chúa Kitô, nghĩa là đạt tới sự thánh thịên, giữa bao thăng trầm trần thế, tùy theo bậc sống và hoàn cảnh riêng của mỗi người.

Qua cuộc sống của những người cùng mang một bản tính nhân loại như chúng ta, nhưng đă được biến đổi nên giống h́nh ảnh Chúa Kitô hơn (x. 2Cr 3,18),

Thiên Chúa tỏ lộ rơ ràng cho con người thấy dung nhan và sự hiện diện của Ngài. Chính Ngài nói với chúng ta qua các vị ấy và ban cho chúng ta dấu chỉ của Nước Ngài và mănh liệt lôi cuốn chúng ta tới Nước ấy nhờ một số chứng nhân đông đảo như mây trời (x. Dt 12,1) và nhờ chân lư Phúc âm được chứng thực như thế. (GH.50)