Vọng cổ : Người Con Phung Phá

 

Vọng cổ : Người Con Phung Phá

 

Vọng cổ : Người Con Phung Phá

Giáo hội ngày nay nói nhiều đến hội nhập văn hóa.

Hai clip cải lương và “Người con hoang đàng”, kèm với hình minh họa từ phim Kinh thánh nước ngoài của “ubndbadinh”, là một nỗ lực độc đáo và hình thức thích hợp để suy niệm, đặc biệt là những người yêu thích nghệ thuật nam bộ này.

Tuy soạn giả lấy tên “Người con hoang đàng”, nhưng chúng ta cũng biết, nhân vật chính là “Người Cha nhân hậu”, chính là hình ảnh của Thiên Chúa, Ngài vẫn chiều chiều tựa cửa đợi người con thứ trở về…

Hy vọng những bước đột phá này sẽ mở ra cách cửa mới cho những sáng kiến trình bày Kinh Thánh và giáo lý bằng văn hóa dân tộc.

 

 

 

Phần I :

 

The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;">y_cZp8pQ9eM</span> is invalid.

 

Phần II :

  The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;">Tja-OXdRzD4</span> is invalid.