Videos: Đức Thánh Cha Phanxicô thăm Lituani, Lettoni & Estoni(9.2018)

 

(nguồn: radiovatican.org)

https://www.youtube.com/watch?v=4msukrKAxDU

https://www.youtube.com/watch?v=ugBJ3AhChD4

https://www.youtube.com/watch?v=i2CdQBG0ENE

 

(nguồn: vietcatholic)