Video: Thánh lễ Trao tác vụ linh mục Dòng Đa Minh 2017

 

Video: Thánh lễ Trao tác vụ linh mục Dòng Đa Minh 2017Hôm nay, ngày 08 tháng 7 năm 2017, ngày vui trọng đại của Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, Đức Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản – Giám mục Giáo phận Buôn Mê Thuột trao tác vụ linh mục cho quý tiến chức thuộc Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam.

Cùng đồng tế với Đức Giám mục Vinh Sơn có sự hiện diện của cha Giuse Nguyễn Đức Hòa Giám tỉnh Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, cha Vinhsơn Phạm Xuân Hưng phụ tá Giám tỉnh cùng hơn 130 linh mục thuộc các Dòng, triều, quý cha Bề trên… Bên cạnh đó là sự hiện diện không thể thiếu của quý tu sĩ nam, nữ, quý ông bà cố, gia đình, thân nhân, ân nhân, bạn hữu … của các tân chức và cộng đoàn dân Chúa (trích Bản tin).

 

Video: Thánh lễ Trao tác vụ linh mục Dòng Đa Minh 2017