Home / Tài Liệu - Slides / Video: Thánh lễ ra mắt HĐMV nhiệm kỳ 2015 – 2019

Video: Thánh lễ ra mắt HĐMV nhiệm kỳ 2015 – 2019

 

Video: Thánh lễ ra mắt Hội đồng Mục vụ nhiệm kỳ 2015 – 2019

 

Chiều ngày 03/01/2015, trong niềm vui chung của Giáo Hội mừng Lễ Hiển Linh, giáo xứ Đa Minh đã cử hành Thánh lễ Tạ ơn ra mắt Tân Hội đồng Mục vụ (HĐMV) giáo xứ nhiệm kỳ 2015 – 2019.

Tiếp sau phần chia sẻ Tin Mừng, Thầy Phó tế công bố kết quả bầu cử và xướng tên từng vị trong Hội Đồng Mục vụ nhiệm kỳ 2015 – 2019, sau khi xướng danh thầy Phó tế đọc Văn thư phê chuẩn của Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc: tất cả các thành viên tân Hội đồng Mục vụ Giáo xứ nghiêm trang bước lên trước cung thánh, trước Chúa Giêsu Thánh Thể.

Sau phần công bố của thầy Phó tế, cha Bề trên Chánh xứ đã thẩm vấn quý chức HĐMV và cùng với cộng đoàn dân Chúa tuyên xưng Đức tin để HĐMV nhiệm kỳ 2015 – 2019 bước vào nhiệm vụ mới. Sau khi tuyên xưng đức tin các quý chức đã đặt tay tuyên hứa trước cha Chánh xứ và cộng đoàn bày tỏ lòng trung thành với Giáo hội, đem hết khả năng cống hiến cho Giáo hội và giáo xứ. (trích Bản tin)