Video thánh lễ ngày Valentine 2014

Video thánh lễ ngày Valentine 2014

Video thánh lễ ngày Valentine 2014Ngày lễ tình yêu 14/2 năm nay, năm “Tân Phúc Âm hóa Gia đình”, quả thật là một sự kiện đặc biệt đối với toàn thể Giáo Hội. Trong ngày hôm ấy, tại Giáo xứ Đa Minh đã tổ Thánh lễ cầu nguyện cho các bạn trẻ đang yêu nhân ngày Valentine.

Trước khi bắt đầu thánh lễ, cha Giuse Tuấn Linh đã giới thiệu ý nghĩa về ngày lễ Valentine. Cha cũng mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện cho các đôi lứa đang trên con đường tìm hiểu nhau cũng như những người đang trong đời sống hôn nhân đặc biệt trong năm “Tân Phúc Âm hóa Gia đình”… (xem thêm Bản tin)