Home / Hình Ảnh / Video: Thánh lễ mừng bổn mạng Huynh đoàn Kitô Vua

Video: Thánh lễ mừng bổn mạng Huynh đoàn Kitô Vua

 

Video: Thánh lễ mừng bổn mạng Huynh đoàn Kitô Vua

21.11.2014

Chiều ngày 21.11.2014, Huynh đoàn Khuyết tật Kitô Vua mừng bổn mạng sớm. Có khoảng 200 anh chị em hội tụ tại Thánh đường Đa Minh Ba Chuông dâng lễ tạ ơn, giao lưu văn nghệ, chia sẻ buồn vui…

Ban Truyền Thông giáo xứ gửi tới cộng đoàn Video Thánh lễ đặc biệt này.