Video: Thánh lễ Khấn Trọng Dòng Đa Minh 2015

 

Hoà chung với niềm vui của giáo hội mừng kính Đức Maria hồn xác lên trời, tỉnh dòng Đaminh Việt Nam cử hành thánh lễ tuyên khấn trọng thể của 11 thầy tại giáo xứ Mân Côi – Gò Vấp, vào lúc 8 giờ ngày 15 tháng 8 năm2015.

Video: Thánh lễ Khấn Trọng Dòng Đa Minh 2015

Thánh lễ do cha giám tỉnh Giuse Nguyễn Đức Hoà OP chủ sự cùng sự hiện diện của quý cha, quý thầy, quý sơ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Trong số khấn sinh hôm nay có 3 thầy đang sống và phục vụ tại tu viện Alberto – giáo xứ Đa Minh Ba Chuông: thầy Phêrô Nguyễn Văn Đỉnh, thầy Phêrô Nguyễn Phi Khanh và thầy Phêrô Phạm Ngọc Anh (trích Bản tin).

 

Video: Thánh lễ Khấn Trọng Dòng Đa Minh 2015