Video: Lễ trao tác vụ linh mục Dòng Đaminh 2013 (trọn bộ)

 

Video: Lễ trao tác vụ linh mục Dòng Đaminh 2013

 

Video: Lễ trao tác vụ linh mục Dòng Đaminh 2013 (trọn bộ)Trong bài giảng ngày lễ hiển dung, Đức cha Giuse nhắc lại lời Chúa Cha giới thiệu đức Giêsu “Người Ta tuyển chọn”. Ngài nhấn mạnh lời Chúa phán với cộng đoàn và đặc biệt các tân chức “Hãy vâng nghe lời Người”.

Xin cảm tạ Chúa vì hồng ân Chúa ban cho giáo hội và tỉnh dòng. Xin đặc biệt chúc mừng các Tân chức và gia đình ông bà Cố trong ngày hồng phúc hôm nay. (trích Bản tin)

Phần I:

Phần II:

The YouTube ID of <span style="font-family: 'Times New Roman';">Mb1flwRaAws</span> is invalid.

 

Video: Lễ trao tác vụ linh mục Dòng Đaminh 2013 (trọn bộ)Click xem hình lớn

 

.