Video : Hội thao giáo xứ Đaminh mừng bổn mạng

Giáo xứ thánh Đaminh

 

Video : Hội thao giáo xứ Đaminh mừng bổn mạng


Video : Hội thao giáo xứ Đaminh mừng bổn mạngNhư tin đã đưa, để mừng lễ bổn mạng thánh Đaminh, sáng và tối thứ hai 05.08.2013, giáo xứ Đaminh đã có một ngày hội thao khỏe để phụng sự, rộn rã niềm vui, đầy ắp tiếng cười.

Ban truyền thông giáo xứ xin gửi đến cộng đoàn video của bốn bộ môn thi đua trong ngày ấy.

 

Bóng Bàn và Cờ Tướng

Kéo Co và Nhảy Bao Bố

 

.