Videos: Giảng lễ Chúa nhật 26 năm A (2014 – 2020)

 

Tin mừng theo thánh Mathêu (Mt 21,28-32) 

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 26 năm A (2014 - 2020)Khi ấy Đức Giêsu nói với các Thượng tế và đầu mục rằng :

“Các ông nghĩ sao : Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.” Nó đáp : “Con không muốn đâu !” Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp : “Thưa ngài, con đây !” nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha ?” Họ trả lời : “Người thứ nhất.”

Đức Giêsu nói với họ : “Tôi bảo thật các ông : những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy ; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy.”

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 26 năm A (2014 - 2020)
Videos: Giảng lễ Chúa nhật 26 năm A (2014 - 2020)