Videos: Giảng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (2015)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 12,24-26)

Videos: Giảng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (2015)

Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình ; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.

Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy ; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy.”

Ngày 15.11.2015

Ngày 24.11.2015: Bổn mạng Hội đồng mục vụ giáo xứ