Video: Giảng lễ Bổn mạng Hội đồng Mục vụ giáo xứ (2014)

 

Nghe giảng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Bổn mạng Hội đồng Mục vụ giáo xứ

24.11.2014

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 9,23-26)

Video: Giảng lễ Bổn mạng Hội đồng Mục vụ giáo xứ (2014)Rồi Đức Giêsu nói với mọi người : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.

Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì ?

Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.