Video: Để Lời được lớn lên: Lễ Mẹ Thiên Chúa

 

Suy niệm Lễ Thánh Mẫu Thiên Chúa 2014

Chia sẻ: Lm Phanxicô Nguyễn Minh Nhật, OP

Thực hiện: Ban Truyền Thông Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

 

Tin mừng theo thánh Luca (Lc 2,16-21)

Video: Để Lời được lớn lên: Lễ Mẹ Thiên ChúaHọ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.

Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.

Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu ; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.