Video: Anh em Tu Huynh trong Dòng Giảng Thuyết

 

Anh em Tu Huynh trong Dòng Giảng Thuyết

 

Video: Anh em Tu Huynh trong Dòng Giảng ThuyếtNhân dịp Tổng Hội Dòng Anh Em Giảng Thuyết diễn ra tại Trogir, Croatia, Ban Truyền Thông Dòng đã phỏng vấn thầy Giuse Mai Văn Tuyến, OP., thuộc Tỉnh Dòng Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam về ơn gọi Tu Huynh trong Dòng và thầy Joe Trout, OP thuộc Tỉnh Dòng Thánh Alberto Cả, Tỉnh Dòng Trung nước Mỹ về hành trình ơn gọi của thầy.

Trong tình hiệp thông, xin giới thiệu cùng cộng đoàn, xin cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho các thầy cũng như ơn gọi Tu Huynh, một ơn gọi cần nhiều ơn Chúa và sự nâng đỡ từ lời cầu nguyện của cộng đoàn.

1. Ơn gọi Tu Huynh trong Dòng Giảng Thuyết

Thuyết minh tiếng Anh

Thuyết minh tiếng Pháp

Thuyết minh tiếng Tây Ban Nha

2. Chia sẻ Hành trình ơn gọi (tiếng Anh)