Clip: Tù nhân Nhật và Thánh Têrêsa Calcutta

Câu chuyện Đức tin Công giáo 02

 

Clip: Tù nhân Nhật và Thánh Têrêsa CalcuttaCon đường Hiroshi Igarashi đến với Giáo Hội bắt đầu từ trong tù, nơi anh được giới thiệu về Kitô giáo – và nhất là Mẹ Têrêsa thành Calcutta.

Anh có lòng sùng kính sâu sắc Mẹ Têrêsa kể từ đó, và trong những ngày này anh dọn chỗ trên vách tường căn hộ nhỏ ở Tokyo để treo những bức ảnh của thánh nhân.

Giờ đây Igarashi đã được tự do, anh tổ chức một nhóm ở Tokyo gọi là “Nhà Mẹ”. Nhóm tận tâm giúp những người ở tù làm lại cuộc đời và tái nhập xã hội sau khi mãn hạn tù.