Đức Thánh cha tiếp Hội nghị về thánh Tôma Aquinô

Sáng ngày 22 tháng Chín năm 2022, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến các tham dự viên Hội nghị quốc tế lần thứ XI về thánh Tôma Aquinô. Ngài đề cao đặc tính thời sự của học thuyết của thánh nhân và mời gọi mọi người noi gương thánh Tôma say mê tìm hiểu chân lý về Chúa và biểu lộ qua chứng tá cuộc sống hằng ngày.

Xem thêm