Đức Thánh cha tiếp kiến Tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma

Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 27 tháng Giêng năm 2023, dành cho đoàn thẩm phán cùng với các luật sư và viên chức của Tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma, Đức Thánh cha Phanxicô kêu gọi tái khám phá ý nghĩa và giá trị của hôn nhân giữa người nam và người nữ, là căn bản của gia đình, đứng trước cuộc khủng hoảng của bao nhiêu gia đình.

Xem thêm