Thơ: Niềm tin của Bố

 

Niềm tin của Bố

 

Thơ: Niềm tin của Bố

 

Bố đã đi thật xa

Chỉ còn nơi dương thế

Một bóng hình thân quen

Chút tro tàn ở lại

Con mãi như ngỡ ngàng

Lá vàng rơi nhè nhẹ

Mùa thu qua rất nhanh!

 

Đầu mùa thu năm ngoái

Con tiễn bố về trời

Nắng ngời trong đáy mắt

Bởi chắc chắn niềm tin

Bố sẽ tới thiên đàng

Nơi mùa xuân vĩnh cửu

Muôn đời lá mãi xanh.

                                  Hoa Mặt Trời

                                                                              Viết tặng người cha đã khuất nhân Ngày Hiền Phụ năm 2013