Thiếu Nhi và Đại Thế giới nước

 

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
Giáo xứ  Đaminh

Thiếu Nhi và Thế giới nước

 

Thiếu Nhi và Đại Thế giới nước

Tổng kết các phong trào học hỏi và thi đua, ngày thứ bảy 16.07.2011, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Đaminh đã tổ chức cho các bé thiếu nhi một ngày vui hè thoải mái và vui tươi tại Đại Thế giới nước.

Trong khi chờ bài viết, xin gửi đến cộng đoàn Clips “Mùa hè của em” lưu lại các hình ảnh chuyến đi do trưởng Thanh Hải thực hiện.

Xin chúc mừng Đoàn và các thiếu nhi.