Hoạt Cảnh Giáng Sinh 2007

Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Xứ Đaminh


Diễn nguyện Câu Chuyện Giáng Sinh
 
Noel 2007
 

Gồm hai phần. Phần I : Cựu Ước. Phần II : Tân Ước

 

 

The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;">s8iIM7UxCXc</span> is invalid.