Thánh Giuse 21 : Đức Tin Trong Tăm Tối

Thánh Giuse Trong Thánh Kinh

Bài 21 : Đức Tin Trong Tăm Tối

“Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói” (Lc 2,50).


Thánh Giuse 21 : Đức Tin Trong Tăm TốiTheo Thánh Kinh Đức tin là nguồn gốc và trung tâm của đời sống tôn giáo. Thiên Chúa đã thực hiện việc cứu độ con người ngay trong chính lịch sử của con người và con người phải đáp trả kế hoạch của Thiên Chúa thực hiện trong thời gian bằng Đức tin.

Tuy nhiên, đường lối của Thiên Chúa dưới cái nhìn của nhân loại thường không thể hiểu thấu. Trước một biến cố vốn đã gây kinh ngạc cho hai ông bà (Lc 2,46-48), ông bà còn dường như không hiểu nổi trước lời đáp của trẻ Giêsu:” Sao cha mẹ lại tìm con ? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà con sao?”

Là người quản lý mầu nhiệm của Thiên Chúa, thánh Giuse đã hoàn toàn qui phục chương trình của Thiên Chúa trong thinh lặng bằng một Đức tin trọn vẹn cả về lý trí lẫn ý chí.

Sự kiện hai ông bà “lạc mất con”(Lc 2,41-51) đã dẫn hai ông bà từ ngạc nhiên đến không hiểu. Nhưng như thế không có nghĩa là Đức tin của hai ông bà “nơi người con sinh ra do quyền năng của Chúa Thánh Thần và sẽ cứu dân mình khỏi tội lỗi” (Mt 1,20-21) lại tùy thuộc vào sự “ngạc nhiên sửng sốt” hoặc “không hiểu” đó…

Ở một thời đại mà người ta muốn “đưa ra ánh sáng” tất cả những gì còn trong tăm tối. Người ta muốn chứng minh, muốn thực nghiện những đêm tăm tối của Đức tin. Đức tin vốn đã là một đòi hỏi về phía con người trước lời mời gọi của Thiên Chúa mà nó còn bị thử thách bởi chính những đêm tăm tối của chính nó: những thử thách về niềm tin. Thiên Chúa đã ban cho Giáo Hội những nhiệm tích để đem lại sự sống đời sống Kitô hữu. Thậm chí, ai không tin sẽ bị phán xét (Ga 5,24) và ai tin sẽ được bước đi trong ánh sáng (Ga 12,46), và chiếm hữu được đời sống vĩnh cửu (Ga 3,16; 6,47)

Như thế, Đức tin mặc lấy sự cao cả bi thảm của việc chọn lựa khẩn khiết giữa cái chết và sự sống, giữa ánh sáng và tối tăm. Sự chọn lựa này càng gay go hơn vì nó tùy thuộc vào cuộc sống luân lý của người thực hiện sự chọn lựa đó (Ga 9,19-21)

Đó chính là Đức tin vào Đức Giêsu (Ga 2,23-27; 5,1) và phải triển nở trong một cuộc sống không tì ố (Ga 3,9), được sinh động nhờ tình yêu thương huynh đệ (Ga 4,10) và nhất là dẫn đến việc nhận biết tình yêu của Thiên Chúa (1Ga 4,16)

Nếu Thánh Giuse là người công chính (Mt 1,19) thì trước hết và trên hết, Người phải là Đấng được công chính hóa nhờ Đức tin, vì qủa thực Người đã liên kết mật thiết với Đức Kitô trong Đức tin (Rm.3,28 tt).

Đức tin luôn vượt khỏi những giới hạn của tầm hiểu biết của con người. Người ta không thể lý trí ra để lý giải thực thi thuộc phạm vi Đức tin. Đức tin trước hết là một ân ban và cũng là thái độ đáp trả duy nhất của con người trước một thực tại cao siêu.

Noi gương Thánh Giuse, bằng một Đức tin sáng suốt và phó thác, chúng ta hãy vâng theo Thánh ý Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời, để đến ngày Đức tin kết thúc, “ta sẽ thấy một Thiên Chúa như chính Ngài hiện hữu” (1Ga 3,2). Chính khi không hiểu nổi những việc Thiên Chúa làm với lòng tin tưởng tuyệt đối để cho Người hành động, thì Người sẽ thực hiện nơi chúng ta muôn điều kỳ diệu. Thánh Giuse đã làm theo mệnh lệnh của Thiên Chúa không một oán trách thở than, dù biết rằng đường lối của Chúa chẳng mấy dể tiếp thu đối với con người với những giới hạn nhất định của mình.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ chúng con,
là ánh sáng chiếu soi nơi tăm tối mịt mù.
Chúng con được ở gần bên Chúa thì còn sợ gì ai.
Xin Chúa dẫn đường chỉ lối và giúp chúng con
biết luôn tin tưởng cậy trông vào Chúa
trên bước đường lữ thứ trần gian.
Vì dù mắt phàm không nhận ra sự quan phòng kỳ diệu của Chúa,
nhưng mắt Đức tin sẽ giúp chúng con can đảm buớc đi.

Xin cho chúng con biết noi gương Thánh Giuse,
Đấng đã được công chính hóa nhờ Đức tin,
mà tiến bước đi theo đường lối của Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.