Thánh Giuse 07 : Tình Yêu Thanh Khiết

Thánh Giuse Trong Thánh Kinh

Bài 7 : Tình Yêu Thanh Khiết

“Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai,
và ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu” (Mt 1, 25)


Thánh Giuse 07 : Tình Yêu Thanh Khiết

Thánh Giuse chăm sóc Đức Maria cho đến ngày Đức Maria sinh con mà “không ăn ở với bà”. Trong suốt cuộc đời, chính một tình yêu thanh khiết đã giúp thánh Giuse can đảm chu toàn những nhiệm vụ khó khăn của mình đối với Đức Maria.

Chính nhờ tình yêu thanh khiết đó, Thiên Chúa đã có thể thực hiện công trình cứu độ trần gian. Chính nhờ tình yêu thanh khiết của thánh Giuse, Thánh Thần đã có thể làm cho cuộc hôn nhân đó nảy sinh những hoa trái siêu nhiên, biến tình yêu giữa hai người thành một mẫu mực của tình yêu vợ chồng, nghĩa là một tình yêu có Thiên Chúa ở giữa, có Thiên Chúa hiện diện để làm cho tất cả những gì còn chưa trọn vẹn của tình yêu nhân loại sẽ trở nên toàn hảo, để làm cho tất cả giới hạn của một gia đình nhân loại bình thường, sinh con rồi qua đi…trở thành trường tồn, trở thành nguồn ơn ích cho những người khác nữa.

Tình yêu nhân loại, tự nó, không đủ sức mang lại thỏa mãn cho niềm mong ước tuyệt đối của con người. Tình yêu đó dễ bị bao vây do tội lỗi, nên thường hay đóng kín trong chính mình, trong gia đình của mình, và dễ bị héo úa, khô cằn, mất đất sống. Thiên Chúa muốn can thiệp vào tình yêu nhân loại để làm cho tình yêu đó trổ sinh hoa trái thiêng liêng. Để được như vậy, con người cần để cho Thiên Chúa tham dự vào trong tình yêu của mình, cần để cho Thiên Chúa hoạt động hướng dẫn, và thông ban sức sống Thần linh của Ngài. Điều đó chỉ có thể có được nhờ một tình yêu thanh khiết, nghĩa là một tình yêu có sự tiết độ, từ bỏ, một tình yêu tôn trọng nhau, tôn trọng Thiên Chúa và hiểu rằng chính Thiên Chúa vẫn hiện diện trong tình yêu vợ chồng; một tình yêu luôn tin tưởng vào Thiên Chúa là Đấng chúc lành cho tình yêu vợ chồng, luôn tuân phục Thánh Ý Ngài để Ngài làm cho tình yêu nhân loại trở thành dụng cụ rao truyền tình yêu của Thiên Chúa đối với con người.

Về phương diện tự nhiên, tất cả mọi thành tựu con người đều cần có một thứ khổ chế, một thứ kiêng cữ, hãm mìmh, từ bỏ nào đó.

Trong tình yêu vợ chồng, một thứ tình yêu cao quí nhưng cũng khá dòn mỏng, thì lại càng cần sự từ bỏ hãm mình hơn hết để tình yêu được vững mạnh. Sự từ bỏ đó, tỏ cho thấy sự tôn trọng lẫn nhau, kính trọng những hoàn cảnh, tâm lý cũng như những ước muốn của nhau. Nhưng hơn hết, sự từ bỏ đó còn có ý nghĩa là con người biết dành cho Thiên Chúa một khoảng trống để Ngài thực hiện chương trình của Ngài. Khi con người muốn làm tất cả, thành quả của con người sẽ chỉ quanh quẩn trong mức độ nhân loại. Nhưng, với tình yêu thanh khiết, tôn trọng nhau và tôn trọng những qui luật của đời sống hôn nhân, con người tin tưởng rằng chính Thiên Chúa cùng cộng tác với con người.

Trong Tông Huấn về đời sống gia đình, Đức Gioan Phaolô II nói: “Hội Thánh xác tín sâu xa rằng chỉ khi nào biết chấp nhận Tin Mừng người ta mới có thể bảo đảm thực hiện được trọn vẹn tất cả những gì mà con người đang hy vọng một cách chính đáng nơi hôn nhân và gia đình” (s.3). Trong số 32, tông huấn đó lại viết : “Khi đôi bạn, bằng cách thuận theo những thời kỳ không thụ thai, tôn trọng mối dây bất khả phân ly giữa hai mặt kết hợp và truyền sinh cho tính dục con người, họ đã coi mình là những “người thừa hành” ý định của Thiên Chúa”.

Như vậy, chỉ có Thiên Chúa mới có thể bảo đảm cho tình yêu con người; và chỉ có một tình yêu thanh khiết trong đời sống vợ chồng mới có thể mở rộng tâm hồn con người cho Thiên Chúa hoạt động.

Lời nguyện

Lạy Chúa,
Chúa đã muốn sinh ra làm con của nhân loại.
Sự hạ mình của Chúa là một tình yêu không điều kiện,
bởi vì Thiên Chúa yêu thương con người
ngay khi con người là tội nhân.
Nhưng để đón nhận tình yêu Chúa,
chúng con cần phải biết sống một tình yêu thanh khiết,
để cho Chúa hoạt động trong cuộc sống hôn nhân
cũng như trong mọi tình yêu nhân loại.

Chúng con thường tự hào
mình có thể xây dựng cuộc sống tốt đẹp,
tự mình có thể xây dựng tình yêu trọn vẹn.
Nhưng đã bao lần chúng con thất bại ê chề.
Rồi cũng có khi, trong lúc thất bại, buồn sầu,
chúng con lại tưởng rằng
trong nhân loại chẳng thể có một tình yêu thực sự được,
rằng người ta chỉ nói với nhau những lời giả trá,
trong lúc ngẫu hứng mà thôi.

Lạy Chúa,

Những thứ tình yêu như vậy
nhuốm đầy tính tự nhiên ích kỷ của chúng con,
nó không phải là một tình yêu thanh khiết,
nó đóng kín mình lại
và không còn chỗ nào cho Chúa hiện diện cả.

Xin Chúa hướng dẫn tình yêu của chúng con,
xin Chúa thâm nhập vào tình yêu của chúng con.
Xin Chúa biến tình yêu nhân loại chúng con thành tình yêu của Chúa.
Xin Chúa hãy sử dụng tình yêu của chúng con
để bày tỏ tình yêu cao vời và ơn cứu độ của Chúa. Amen.