Thánh Giuse 05 : Truyền Tin Cho Giuse

Thánh Giuse Trong Thánh Kinh

Bài 05 : Truyền Tin Cho Giuse

“Thiên thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông” (Mt 1,20).


Thánh Giuse 05 : Truyền Tin Cho GiuseKhởi đầu mầu nhiệm nhập thể của Ngôi Lời, Đức Maria đã được Thiên Chúa mời gọi, khi Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến báo tin cho biết Thánh ý của Người (Lc 1,26-38). Đức Maria đáp lại bằng lời thưa “Xin vâng” trước lời mời gọi nhận sứ mạng cộng tác vào mầu nhiệm Nhập thể và cứu độ của Thiên Chúa.

Đức Giêsu nhập thể và thực hiện công cuộc cứu độ nhân loại: đó là Người thực hiện sứ mạng Người lãnh nhận từ Chúa Cha, “Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài” (Dt 10,9).

Thánh Giuse cũng được Thiên Chúa mời gọi ngay từ buổi đầu của công trình ấy; người cũng đã được Thiên Chúa mời gọi và trao sứ vụ. Sách Tin Mừng thánh Matthêu viết: “Này ông Giuse, là con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Maria, vợ ông về, vì người con bà cưu mang bởi Chúa Thánh Thần” ( Mt 1.20).

“Hiện ra trong giấc mộng”, “báo mộng”, đó là những kiểu nói quen thuộc trong Kinh Thánh, tuy hơi xa lạ với chúng ta và cũng dễ bị chúng ta cho là chuyện vu vơ, ít có giá trị; những kiểu nói đó để chỉ một người được Thiên Chúa soi sáng, trao trách nhiệm. Đáp lại lời mời gọi đó thánh đã Giuse mau mắn thi hành: “Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như thiên thần Chúa dạy và đón vợ về nhà” (Mt 1,24). Thái độ cung kính lắng nghe lời Chúa và mau mắn thi hành sứ mạng đó còn kéo dài trong suốt cuộc đời của người, đặc biệt trong những biến cố quan trọng được Tin Mừng thuật lại: khi đưa Đức Giêsu đi trốn sang Ai-cập, ông Giuse “liền chỗi dậy, và đang đêm đưa Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai-cập” (Mt 1,14): khi được lệnh đưa Hài Nhi và Mẹ Người về lại đất Israel, “ông liền chỗi dậy đưa Hài Nhi và Mẹ Người về…”(Mt 1,21).

Đức Giêsu lãnh nhận sứ vụ từ Chúa Cha và Người đã tận lực thi hành cho đến những giây phút cuối cùng cuộc đời Người: “Mọi sự đã hoàn tất” (Ga 19,30). Những nhân vật đầu tiên trong nhân loại được Thiên Chúa mời gọi tham gia vào công cuộc cứu độ, Đức Maria và thánh Giuse, cũng đã tận tụy phục vụ mầu nhiệm các ngài được mời gọi cộng tác. Các ngài là những tấm gương cho các Kitô hữu, cho những người môn đệ của Chúa Kitô.

Cách riêng đối với thánh Giuse, “ngoài sự bảo trợ hữu hiệu của người, Hội Thánh còn tin tưởng vào mẫu gương đặc biệt của Người, không chỉ là tấm gương cho một bậc sống riêng biệt nào đó, nhưng được nêu lên trong tất cả cộng đoàn Kitô hữu, dù trong hoàn cảnh và trách vụ nào của mỗi người…”

“…thái độ nền tảng mà toàn thể Hội Thánh phải có, đó là thái độ cung kính lắng nghe lời Thiên Chúa” (Hiến chế Mặc Khải, số 1); thái độ đó là tuyệt đối sẵn sàng để trung thành phục vụ ý định cứu độ của Thiên Chúa, được mặc khải qua Đức Giêsu. Ngay từ lúc khởi đầu việc cứu độ con người, chúng ta đã thấy được, sau Đức Maria, mẫu gương vâng lời thể hiện nơi thánh Giuse, Đấng đã đặc biệt trung thành thực thi các luật điều của Thiên Chúa” (Tông huấn: Đấng gìn giữ Chúa Cứu Thế của ĐGH Gioan-Phaolô II, số 30).

Công đồng Vatican II đã soi sáng cho ta để ta ý thức rằng mình cũng được Thiên Chúa kêu gọi tham gia, lãnh nhận, thực hành và công bố mầu nhiệm cứu độ cho thế giới: “Giáo hữu được qui tụ trong Dân Thiên Chúa và làm thành một Thân Thể duy nhất của Chúa Kitô, dưới quyền một Đầu duy nhất; dù họ là ai, họ vẫn được kêu gọi dùng hết sức lực đã nhận lãnh do lòng từ ái của Đấng Sáng Tạo và do ân huệ của Đấng Cứu Thế để, như những chi thể sống động, phát triển và thánh hóa Hột Thánh không ngừng… Người giáo dân thông phần vào việc tông đồ của Hội Thánh, tức là làm cho mầu nhiệm Chúa Kitô được loan truyền ra khắp thế giới, và họ được đặc biệt kêu mời thi hành sứ vụ : “làm cho ý định cứu độ của Thiên Chúa ngày càng lan tới tất cả mọi người ở mọi nơi và mọi thời đại…” (Hiến Chế: Ánh Sáng muôn dân, số 33)

Sứ vụ cao cả thật, cho thấy lòng Thiên Chúa yêu thương muốn cho chúng ta tham dự vào công trình của Người. Nhưng cũng không phải không có những khó khăn, không thiếu những lúc do dự và muốn thoái lui, chùn bước. Tuy nhiên, noi gương thánh Giuse, người đã “lắng nghe” tiếng gọi và mau mắn thi hành, bất chấp khó khăn, những người tín hữu môn đệ Chúa Giêsu cũng tin tưởng rằng nhờ ơn Chúa, nhờ gương sáng và sự bảo trợ của thánh Giuse, họ sẽ hoàn tất được lời mời gọi đón nhận mầu nhiệm Đức Giêsu, hoàn tất được sứ mạng trình bày Mầu Nhiệm Chúa Giêsu cho thế giới, cụ thể là cho những người chung quanh, những người họ có liên hệ họ hàng, làng xóm, nghề nghiệp…