Thánh Giuse 03 : Hoa Trái Của Thánh Thần

Thánh Giuse Trong Thánh Kinh

Bài 3 : Hoa Trái Của Thánh Thần

“Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống,
bà đã có thai do quyền năng của Chúa Thánh Thần” (Mt 1,16).


Thánh Giuse 03 : Hoa Trái Của Thánh Thần1. Sự can thiệp của Thiên Chúa

Trong cuộc hôn nhân lạ lùng giữa thánh Giuse và Mẹ Maria, người ta thường tìm nhiều cách để giải thích cho hợp lý về thái độ của Đức Maria : dù đã kết hôn, nhưng Maria vẫn muốn giữ đồng trinh; cũng như thái độ của thánh Giuse : là người chồng của Đức Maria, nhưng vẫn chấp nhận cho vợ mình mang thai một cách lạ kỳ. Thật ra, các đoạn Kinh thánh về cuộc đời thơ ấu của Đức Giêsu, thiết yếu, là những văn bản thần học, nhằm diễn tả chân lý Đức Tin, chứ không muốn trình bày các sự kiện khách quan rõ ràng, hợp lý.

Như thế, chúng ta có thể thấy những điểm chính mà Thánh-ký muốn trình bày ở đây là : Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử nhân loại qua cuộc hôn nhân này; và Đức Maria cũng như thánh Giuse là những người đã hoàn toàn rộng mở cuộc đời mình để cho Thiên Chúa có thể thực hiện chương trình cứu độ của Ngài.

Việc Đức Maria đã thụ thai không do quyền phép của Chúa Thánh Thần là dấu chỉ sự can thiệp dứt khoát và trọn vẹn của Thiên Chúa vào lịch sử nhân loại; Ngài không chỉ còn hướng dân bằng những lề luật và lời ngôn sứ, nhưng bằng hiện thân của vị “Thiên Chúa làm người”; Ngài không còn muốn ở trên Thiên Quốc để ban ơn trợ giúp, nhưng muốn đồng hành cùng con người trên con đường trở về Quê Thật; Ngài không xuê xoa tội lỗi của con người nhưng muốn tự mình gánh lấy ách tội lỗi đè nặng trên nhân loại.

Khi Thiên Chúa muốn can thiệp vào đời sống con người, Ngài cần những tâm hồn rộng mở, thuận thảo theo Thánh Ý Ngài. Ngài đã không lầm khi chọn Maria và Giuse để góp phần vào công trình của Ngài. Để có thể can thiệp vào lịch sử nhân loại, Thiên Chúa Thiên Chúa chờ đợi tiếng “xin vâng” nơi Đức Maria; và chờ đợi Giuse “làm như sứ thần Chúa dạy”.

Khi Đức Maria nói tiếng “xin vâng”, ngài hiểu rằng cuộc đời của mình từ nay thuộc về Thiên Chúa; thánh Giuse cũng vậy; đứng trước một hoàn cảnh “éo le”; ngài có thể đòi hỏi “quyền lợi” của mình; ngài có thể có nhiều lý do để hoài nghi sự sự kiện này là của Thiên Chúa; ngài sẽ tìm thấy rất nhiều luật lệ hậu thuẫn cho tính toán của mình. Tuy nhiên, dù tất cả những lý lẽ con người có đưa đẩy thế nào, Giuse đã nghe và đã tin vào lời Thiên Chúa; Giuse đã dám từ bỏ ý định của mình để tuân theo ý định của Thiên Chúa; từ bỏ tương lai của mình để đón nhận cuộc sống phục vụ cho Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa.

2. Những tâm hồn rộng mở

Thánh Ý của Thiên Chúa làm đảo lộn cuộc sống con người. Ngôn sứ Isaia đã nói : ‘nhưng Thánh Ý của Ngài vẫn luôn luôn là lòng yêu thương và phúc lộc cho con người. Chương trình của Thiên Chúa không phải là chương trình của loài người; Thánh Ý của Thiên Chúa vượt xa những tính toán khôn ngoan của con người. Khi người ta như ếch ngồi đáy giếng, người ta dễ loay hoay một cách luẩn quẩn trong những toan tính rồ dại của mình. Chỉ những tâm hồn nhận ra Thiên Chúa đang hoạt động trong cuộc đời mình, trong thế giới chung quanh mình, thì mới có thể vươn lên khỏi nhìn hẹp hòi và luẩn quẩn đó.

Đức Maria cũng như của thánh Giuse đã biết để cho Thiên Chúa làm việc trong cuộc đời mình; và hoa trái của Chúa Thánh Thần chính là Đức Giêsu. Đức Giêsu trở thành ý nghĩa cuộc đời Maria và Giuse; trở thành lý tưởng để hai ngài hiến dâng tất cả cuộc sống; là niềm vui và ơn phúc dành cho hai ngài. Cũng vậy, chúng ta không thể để cho Thiên Chúa làm việc nếu không rộng mở tâm hồn vượt qua “đáy giếng” của mình. Đã biết bao lần chúng ta phàn nàn vì Chúa đã không làm đúng ý của mình ! Đã bao lần chúng ta khăng khăng xin Chúa thực hiện những “sở nguyện” của mình ! và từ chối sự dẫn dắt của Ngài khiến chương trình của mình bị đảo lộn.