Thăm các cơ sở Dòng Đaminh miền Bắc

 

Hành Trình Về Nguồn

Thăm các cơ sở cũ của Dòng Đaminh tại miền Bắc

 

Thăm các cơ sở Dòng Đaminh miền BắcTháng 04.2007, nhân dịp 40 năm tỉnh dòng, chúng tôi đã thực hiện một chuyến “hành trình về nguồn”, thăm lại một số địa chỉ của Dòng tại miền Bắc, rảo qua các giáo phận Bùi Chu, Thái Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Hà Nội.

Hiện nay tình hình đã có nhiều thay đổi, một số tu sĩ Dòng đã chính thức hiện diện tại Cát Đàm, Khoái Đồng, và Hưng Hóa. Vì sau đó vài tháng, các thày phó tế trong phim còn đang học bổ túc, đến tháng 6/2007 thì thụ phong linh mục và phục vụ tại các địa phương một cách đắc lực.

Tuy nhiên trừ nhà thờ chính tòa Thái Bình mới đã hoàn tất, các cơ sở khác đến nay vẫn chưa thay đổi bao nhiêu. Clip phim “Hành trình về nguồn” do Lm Đào Trung Hiệu op thực hiện.

 

Trọn hành trình 13 phút

The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;">8M7fcssM3Bw</span> is invalid.