Slides: Đường kẻ ngắn

 

Đôi khi chúng ta nhìn vào những thành công của người khác chúng ta hay mong ước, oán hận, hoặc ghen tị. Chúng ta không thể chờ mong đối thủ bước lùi để kém cỏi hơn chúng ta, mà chỉ có cách tự nỗ lực, càng trở nên giỏi giang hơn, bản lĩnh hơn đối thủ. Cuộc đời là những chặng đua, nếu ta sớm hài lòng với bản thân mình. Sớm muộn gì cũng sẽ bị những đường thẳng khác vượt lên. Do vậy, thay vì hy vọng người khác thất bại, gục ngã, thì chính mình hãy đứng dậy, kiên cường vượt qua mọi rào cản.

Nguồn: Internet

Slides: Đường kẻ ngắn