Home / Hình Ảnh / Sinh viên Đaminh : Tìm Chúa Nơi Vỉa Hè Noel 2008

Sinh viên Đaminh : Tìm Chúa Nơi Vỉa Hè Noel 2008

 
 
Nhóm Sinh Viên Nhịp Bước Đa Minh
 
Tìm Chúa Nơi Vỉa Hè Noel 2008
.
.
 
.
.