Nghe : Hạnh tích thánh nữ Monica

 

Nghe : Hạnh tích thánh nữ Monica

 

Nghe : Hạnh tích thánh nữ MonicaHòa với bầu khí nô nức vui tươi của Các bà mẹ Công giáo giáo xứ Đaminh, đang chuẩn bị mừng lễ thánh nữ Monica, bổn mạng giới hiền mẫu, xin gửi đến cộng đoàn chương trình phát thanh “Tiếng Vọng Tình Thương”, chương trình dành riêng về Cuộc đời và sự nghiệp của thánh nữ Monica.

Tất cả có ba phần : Thời thơ ấu và cảnh trái ngang bà Monica phải đối diện, Kiên nhẫn cảm hóa được chồng và người con yêu dấu (thánh Augustinô), về quê trời và vinh phúc.

Xin chúc mừng tất cả Các bà mẹ Công giáo…

 

Gia cảnh của Monica

/monica01

Kiên nhẫn cảm hóa chồng và con

/monica02

Về quê trời và vinh phúc

/monica03

 

Nghe : Hạnh tích thánh nữ Monica

Lễ bổn mạng CBMCG 2009