Nghe Giảng Mùng Hai Tết

 

Nghe Giảng Mùng Hai Tết

Dần, Mão, Thìn, Tỵ (2010-2013)

Bài trích sách Huấn Ca (Hc 44,1.10-15)

 

Nghe Giảng Mùng Hai TếtGiờ đây, chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân, cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ.

Nhưng các vị sau đây là những người đạo hạnh,
công đức của các ngài không chìm vào quên lãng.

Dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu đó là lũ cháu đàn con.

Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước ;
nhờ các ngài, con cháu cũng một mực trung thành.

Dòng dõi các ngài sẽ muôn đời tồn tại, vinh quang các ngài sẽ chẳng phai mờ.

Các ngài được mồ yên mả đẹp và danh thơm mãi lưu truyền hậu thế.

Dân dân sẽ kể lại đức khôn ngoan của các ngài
và cộng đoàn vang tiếng ngợi khen.

Ngày 01.02.2014 : Mùng hai tết Giáp Ngọ

Lễ 05 giờ : Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 06 giờ : Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 18 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Ngày 11.02.2013 : Mùng Hai Tết Quý Tỵ

Lễ 5 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 6g15 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Ngày 24.01.2012 : Mùng hai Tết Nhâm Thìn

Lễ 5 giờ  : Lm Giuse Nguyễn Đức Hoà

Lễ 6 giờ (từ đường) : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

 

Ngày 04.02.2011 : Mùng hai Tết Tân Mão

Lễ 5 giờ : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 6g giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 17g30 : Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Ngày 15.02.2010 : Mùng hai Tết Canh Dần 2010

Lễ 5 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn