Nghe giảng lễ Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả 2010 – 2022

Nghe giảng lễ Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả 2010 - 2022

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (1, 57-66.80)

Nghe giảng lễ Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả 2010 - 2022Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.

Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gio-an.” Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.” Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gio-an.” Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa.

Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? ” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.

Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en.

Năm 2022

Lm Gioan B. Lê Hoàng Huynh

Năm 2020

Lễ 5g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lễ 6g00: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 17g30: Lm Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Nhứt

Năm 2018

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh Bổn mạng giáo họ Gioan Tẩy giả

Lễ 05g00: Lm. Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lễ 06g15: Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 07g30: Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 16g00: Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lễ 17g30: Lm. Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 19g00: Lm. Giuse Tôn Khánh Duy

Năm 2017

Lễ 5g00: Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 6g00: Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lễ 17g30: Lm Vinhsơn Lương Hồng Phong

Năm 2016

Lễ 5g00: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 5g45: Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 17g30 mừng 50 năm giáo xứ: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Năm 2015

Lễ 5g00: Pt Giuse Nguyễn Văn Dũng


Lễ 6g15: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 17g30: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Năm 2014: Lm Phanxicô Đào Trung hiệu

Năm 2013

Lễ  Vọng (Lc 1, 5-17): Lm Giuse Trần Văn Việt

Lễ 5g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 17g30: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc (Bổn mạng giáo họ Gioan B)

Năm 2012

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc (BM họ Gioan B. & Kết thúc khóa GLHN)

Lễ 19g30 thứ Bảy: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa (Lễ Tiếng Anh)

Lễ 05 giờ 00: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 17g30 : Lm Giuse Đỗ Trung Thành

Lễ 19g00 : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2011 : Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Năm 2010 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu