Nghe giảng Chúa nhật I Mùa Chay B (2012 – 2021)

 

 

Tin mừng theo thánh Máccô (Mc 1,12-15)

 Nghe giảng Chúa nhật I Mùa Chay B (2012 - 2021)Sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa, Thần Khí liền đưa Người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người.

Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói : “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”

 

Năm 2021

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Vinhsơn Nguyễn Phước Thiện

Lễ 5g00: Lm Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt

Năm 2018

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lễ 19g00 thứ Bảy: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 6g15: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 16g00: Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lễ 19g00: Lm FX. Đào Trung Hiệu

Ngày 22.02.2015

Lễ 5 giờ: Lm Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 6g15 : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Ngày 26.02.2012

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Giuse Đỗ Trung Thành

Lễ 5 giờ: Lm Giuse Nguyễn Đức Hoà

Lễ 6g15 : Lm Gioan B. Trần Anh Long

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

 

 

.