Nghe giảng Chúa nhật 23 năm B (2012 – 2021)

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 7, 31-37)

Nghe giảng Chúa nhật 23 năm B (2012 - 2021)Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon, đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng Người và xin Người đặt tay trên kẻ ấy.

Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Đoạn ngước mặt lên trời, Người thở dài và bảo: “Effetha!” (nghĩa là “Hãy mở ra!”), tức thì tai anh ta mở ra, và lưỡi anh ta được tháo gỡ, và anh nói được rõ ràng. Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai. Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn.

Họ đầy lòng thán phục mà rằng: “Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được!”

Năm 2021

Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Năm 2018

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 7g30: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 17g30: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 19g00: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Năm 2015

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 5g00: Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 6g15: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 17g30: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lễ 19g00: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Năm 2012

Lễ 19g30 thứ Bảy : Lm Felic Phúc (Tiếng Anh)

Lễ 5 giờ: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 6g15 giờ:  Lm Vinhsơn Martin Phạm Đình Chiến


Lễ 17g30 : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

Lễ 19g00 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn