Ngày 04.11.2021: Sự liên đới giữa con người

 Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 15, 1-10

Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người Biệt phái và Luật sĩ lẩm bẩm rằng: “Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng”. Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: “Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: “Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!” Cũng vậy tôi bảo các ông: Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải.

Ngày 04.11.2021: Sự liên đới giữa con người

SỰ LIÊN ĐỚI GIỮA CON NGƯỜI

Các Pharisêu và Luật sĩ biểu trưng cho thành phần ưu tú trong xã hội Do Thái, tự cho mình sống công chính và do đó có quyền xầm xì, chê trách người khác. Tương phản với thành phần ưu tú ấy là những người bị loại trừ vì sống lầm lạc. Đức Giêsu dạy chúng ta, tất cả đều có tình liên đới với nhau.

Thay vì là thái độ loại trừ khỏi đàn thì là hành động tìm kiếm của người chủ chiên, để rồi vui mừng khi tìm thấy con chiên bị thất lạc. Hình ảnh người chủ tìm kiếm và vác chiên lạc trên vai gợi nhớ giáo huấn sửa lỗi lẫn nhau của Đức Giêsu, trong đó, mọi người đều có sự liên đới với những sai lầm của anh em mình, và có bổn phận sửa lỗi người ấy.