Ngày 31.01.2021: Người là Đấng Cứu Độ

Tin Mừng theo Thánh Máccô: Mc 1, 21-28

Ðến thành Capharnaum, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ.

Ðang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: “Hỡi ông Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa”. Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: “Hãy im đi và ra khỏi người này!” Thần ô uế liền dằn vặt người ấy, thét một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Cái gì vậy? Ðấy là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả thần ô uế và chúng vâng lệnh Người”. Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilêa.

Ngày 31.01.2021: Người là Đấng Cứu Độ

NGƯỜI LÀ ĐẤNG CỨU ĐỘ

Đức Giêsu được mọi người nhận biết như một ngôn sứ vĩ đại, là Thầy dạy đầy uy quyền chứ không như các kinh sư; và hơn thế nữa, Người chính là Thiên Chúa, là Đấng Cứu độ muôn dân trông đợi. Qua lời nói, việc làm và cả đời sống của mình, Đức Giêsu tỏ ra cho nhân loại thấy Người chính là Thiên Chúa, Đấng từ Chúa Cha mà đến, ngay cả quỷ hỏa ngục khi danh thánh Giêsu cũng phải hãi hùng.

Xin cho mỗi chúng ta nhận ra và tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa của mình, để nhờ tin vào Người mà chúng ta được hưởng ơn cứu độ, được vào quê trời vĩnh cửu khi hoàn tất cuộc lữ hành đức tin này.